Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Płonące lampy #1

Marek Stembalski
7 marca 2021

Płonące lampy #1

Od dnia Pięćdziesiątnicy, to jest, od kiedy Duch Święty został dany kościołowi, każdy wierzący tj. każdy, kto zaufał i oddał życie Jezusowi Chrystusowi, jest w istocie świątynią Ducha Świętego (1 List do Koryntian 3:16). Każdy uczeń Jezusa jest zobowiązany do tego, aby podtrzymywać Jego ogień w naszych sercach i aby nasze lampy świeciły jasnym i wyrazistym światłem Ducha Świętego (Ewangelia Mateusza 5:16). Podczas pierwszej części cyklu „Płonące lampy” Marek Stembalski mówi o kluczowej roli, jaką Duch Święty odgrywa w naszym życiu oraz o znaczeniu słów „bądźcie pełni Ducha” (List do Efezjan 5:18). Co to znaczy być pełnym Ducha i w jaki sposób możemy to robić? Jaki ma to wpływ na nasze życie tu: na ziemi oraz przed czym nas zabezpiecza i do czego uzdalnia?