Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Płonące lampy #2

Marek Stembalski
14 marca 2021

Płonące lampy #2

W drugiej części cyklu „Płonące lampy”, Marek Stembalski odwołuje się do przypowieści o dziesięciu pannach, którą możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 25, 1-13. Historię tę Jezus opowiedział swym uczniom, aby pokazać, jaki będzie stan Kościoła przed jego ponownym przyjściem oraz żeby uświadomić nam powagę sytuacji i konsekwencje wieczne, jakie może przynieść niewłaściwe przygotowanie lampy czy też oliwy na przyjście Oblubieńca. Czym jest lampa w tej historii? Które panny Jezus charakteryzuje jako przezorne, a które jako bezmyślne? O tym wszystkim możecie posłuchać podczas tego nauczania.