Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Pokarm, który nie ginie

Marek Stembalski
19 stycznia 2020

Pokarm, który nie ginie

„Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego (J 6.27)”. „Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie (J 6.53)”. Po tych słowach Jezusa, wielu uczniów opuściło Go. Były one za trudne, nawet dla apostołów. Jezus zdawał sobie z tego sprawę, ale jednak je wypowiedział. Dlaczego? Jakie jest ich duchowe znaczenie?