Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Pomnażajmy owoce wierności

Mirosław "Klekot" Walczak
28 lutego 2021

Pomnażajmy owoce wierności

– Co mam zrobić, żeby pójść do piekła? – Nie rób nic! Podczas niedzielnego kazania pastor Mirosław Walczak posłużył się tą anegdotą, żeby zobrazować, jak ważna jest owocność w naszym życiu. Sama wierność nie wystarczy. Można być wiernym, czytać Słowo, odprawiać modlitwy, ale jeżeli nie przemienia to naszego charakteru, nie idziemy za Chrystusem, nasza wierność nie pomnaża owoców – to jest ona do niczego niepotrzebna. I tu odniesienie pastora Mirka do Przypowieści o talentach. Dwaj służący, którzy pomnożyli majątek podarowany przez pana, zostali nagrodzeni. Trzeci z nich ukrył podarowany talent srebra w ziemi, nie pomnożył go i z tego powodu usłyszał od pana: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów„. (Mt. 25, 26-30). Posłuchajmy w całości kazania o tym, że nie zawsze o to chodzi, że coś robimy źle, ale zawsze o to, że czegoś nie robimy wcale.