Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

PROSZĘ CZEKAĆ

Marek Sobczuk
23 stycznia 2022

PROSZĘ CZEKAĆ

– Jako naśladowcy Jezusa jesteśmy powołani do oczekiwania – mówił Marek Sobczuk podczas niedzielnego kazania. „Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, cudach, znakach i przejawach mocy.” (2 List do Koryntian 12:12) Cierpliwość cechą apostolstwa? Tak. W Piśmie jest mnóstwo przykładów oczekiwania i wydarzeń, które nastąpiły długo, długo po nim. Abraham czekał 25 lat, aż narodził się Izaak. Dawid oczekiwał 40 lat, by wypełniło się proroctwo powołania go na króla Izraela. -“Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból.” (Księga Przysłów 13:12), ale ten moment, kiedy oczekujesz na Boga, będzie jedną z największych prób wiary w życiu – mówił marek Sobczuk. I w zależności od tego, jak przejdziemy ten okres, możemy znależć się w punkcie zwrotnym naszego życia i pójść dalej. Dokończmy cytat z Księgi Przysłów: ”Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia”. Posłuchajcie, proszę, w całości tego inspirującego kazania o znaczeniu oczekiwania.