Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

PRZEBACZENIE

Ronnie Kołodziejski
12 czerwca 2022

PRZEBACZENIE

„I odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom” (📖Mateusza 6:12).
Przebaczanie jest bardzo ważną częścią życia chrześcijanina. Powinniśmy przebaczać każdemu i za każdym razem. Nie musimy i nie powinniśmy się o to modlić, ale po prosu zawsze to robić. To jest niesłychanie ważna kwestia i dlatego tuż po modlitwie Pańskiej Jezus ponownie do niej wraca: „Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i Wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski. A jeśli ludziom nie przebaczycie, i wasz Ojciec nie przebaczy waszych przewinień” (📖Mateusza 6:14-15)
To również myśl przewodnia kazania które wygłosił Pastor Ronnie Kołodziejski. Nie mamy miejsca na obszerne streszczenia tego bardzo inspirującego wystąpienia, dlatego serdecznie Was zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania Słowa w całości.