Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

PRZEZNACZENIE

Ronnie Kołodziejski
9 stycznia 2022

PRZEZNACZENIE

– Bóg ma plan dla każdego z nas. Ma dla naszego życia przeznaczenie, które musimy wypełnić. To pierwsze zdania kazania pastora Ronniego Kołodziejskiego o Bożym marzeniu dla życia każdego chrześcijanina. “Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali”. (List do Efezjan 2:10) Kiedy wypełniamy Boże przeznaczenie, wypełniamy Jego wolę na ziemi. Ale żeby to zrobić skutecznie, musimy na tę drogę wejść aktywnie, to znaczy: współpracować z Duchem Świetym, wzrastać w nim i z odpowiednią motywacją działać. Aby plan Boga na nasze życie się powiódł, musimy Mu się poświęcić, być posłuszni i – co bardzo ważne – ciężko pracować. Przenaczenie nie wypełni się samo. Dobrze ilustruje to cytat z Księgi Przysłów: “Konie przygotowują na dzień bitwy, a zwycięstwo zależy od Pana”. (Przysłów 21:31) Zachęcamy do wysłuchania w całości kazania pastora Ronniego Kołodziejskiego.