WAKACJE I ŚWIĘTA: NIEDZIELA 10:00

Przykład uczniostwa

Mykola Horodetskyi
23 września 2018

Przykład uczniostwa

Barnaba, choć niewielu wymienia go jako swojego największego bohatera biblijnego, jest przykładem tego, jak ważne jest uczniostwo i inwestowanie w kolejne pokolenie przywódców w Kościele.