NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE: 9:30 i 11:30

Pustynia

Marek Stembalski
11 sierpnia 2019

Pustynia

Wiele postaci, o których czytamy w Piśmie Świętym – także sam Jezus – doświadczyło w swoim życiu „pustyni” – dosłownie lub symbolicznie. Także dla współczesnych chrześcijan jest to powszechne doświadczenie. Jakie biblijne prawdy pomogą nam przejść je we własnym życiu?