Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

PYCHA I POKORA

Tomasz Bartosik
11 grudnia 2022

PYCHA I POKORA