Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

R JAK RELACJA, NIE RELIGIA

Mirosław "Klekot" Walczak
9 października 2022

R JAK RELACJA, NIE RELIGIA

List do Rzymian 5:9
„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” – Czy może być doskonalszy dowód miłości Boga Ojca do nas grzeszników? Bóg pragnie z nami relacji, nie religijnych gestów. Chce abyśmy przychodzili do niego jak do Ojca ze wszystkimi sprawami – tymi trudnymi i tymi radosnymi.