Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Rozbijmy beton

Karol Tatera
31 maja 2020

Rozbijmy beton

Po raz pierwszy od 10-ciu tygodni Karol Tatera głosił „na żywo”! Odwołując się do listu Piotra, mówił o jakości naszych relacji z Jezusem. Czy nie zachowujemy zbyt dużej odległości? Czy nie ma pomiędzy nami a Panem przeszkód? Wiemy, że Pan Bóg jest ZAWSZE z nami. I nie chodzi tu o fizyczną Jego obecność, ale o nasz duchowy beton, który sami tworzymy. Apostoł Piotr nawołuje, abyśmy odrzucili grzech budowania tej przeszkody i przez dobrą naukę wzrastali w poznaniu Boga. „Bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana” (1 List Piotra 2:3). Bóg powołuje nas do bliskiej relacji z Nim, abyśmy zakosztowali w życiu Jego wspaniałości i realności.