Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Słowo 3: Nie będziesz Mnie używał do swoich celów