Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Słowo 5: Będziesz troszczył się o bliskich i o słabych