ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

41. Spotkanie na Górze

Ignacy Matyszczuk
8 kwietnia 2018

41. Spotkanie na Górze

Ewangelia Łukasza 9,28-36
Góry zawsze odgrywały szczególną rolę w historii Izraela – to na nich Bóg przekazywał im szczególne prawdy i objawienia. Tym razem było to Przemienienie Jezusa i jego spotkanie z dwoma wybitnymi postaciami z historii tego narodu – Mojżeszem i Eliaszem – oraz głos Boga, który przemówił z obłoku.
(w trakcie kazania czytano z Księgi Wyjścia 19,16-25)