Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Święty rodzaj życia

Marek Sobczuk
18 października 2020

Święty rodzaj życia

Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”. (2 Kor 5, 14-15). Tym cytatem z Drugiego Listu do Koryntian Marek Sobczuk rozpoczął swoje niedzielne kazanie, w którym mówił o świętym rodzaju życia. Święty, to po hebrajsku kodesz, a znaczy: „oddzielony”. To stosowane przez chrześcijan określenie człowieka, który przebywa z Bogiem w niebie. Człowieka oddzielonego dla Boga. – Wszystko w życiu chrześcijańskim zaczyna się od jednego wydarzenia. Od nawrócenia – mówił Marek Sobczuk. – Kiedy się nawracasz się i oddajesz swoje życie Chrystusowi, kiedy zapraszasz go do swojego serca i czynisz najważniejszą osobą w życiu. A gdy już to zrobisz, to później nie żyjesz dla siebie, ale dla Chrystusa, ponieważ Jemu oddałeś swoje życie.