Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Uczeń czy chrześcijanin?

Marek Stembalski
22 listopada 2020

Uczeń czy chrześcijanin?

Biblia mówi o nim wiele, ponieważ uczniostwo bardzo leżało na sercu Chrustusowi. Marek Stembalski, mówiąc o tym w ostatnią niedzielę, przypomniał słowa Jezusa do uczniów, które padły podczas ostatniej wieczerzy. „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mt. 28:19,20) Sformułowanie „czyńcie uczniami wszystkie narody” traktowane jest jako nakaz Pana zmierzający w stronę nawrócenia całego świata przez jego uczniów głoszących Ewangelię. Marek Stembalski podczas kazania postawił bardzo ważne pytanie: Czy jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, którego kochasz całym sercem, czy tylko jesteś po prostu chrześcijaninem? Absolutnie każdy z nas może być uczyniony przez Boga uczniem. Wystarczy pójść za Jezusem. Ale Pan nie poprzestał na tym – dał nam również zdolność czynienia uczniów! Zachęcamy do wysłuchania kazania w całości, tym bardziej, że Autor sformułował 10 interesującyh punktów dotyczących uczniostwa. Mówił m.in. o pokorze, chęci do uczenia się i do nieustannego rozwoju. W tej chwili nie zdradzimy nic więcej! Zatem do usłyszenia.