ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

47. Upadek szatana i imiona w niebie

Adam Piechula
22 lipca 2018

47. Upadek szatana i imiona w niebie

Ewangelia Łukasza 10,17-20
Powrót siedemdziesięciu dwóch uczniów staje się okazją do znamiennych słów Jezusa – o mocy, jaką zostali obdarowani jako Jego posłańcy oraz o tym, że od władzy, jaką zyskali, ważniejsze jest ich, że ich imiona zapisane są w niebie. Dzisiejsi chrześcijanie nie powinni zapominać ani o jednej, ani o drugiej z tych rzeczy.
(w trakcie kazania czytano także z Ap. św. Jana 12,7-12)