Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Usprawiedliwieni w Chrystusie

Dariusz Osowski
28 kwietnia 2021

Usprawiedliwieni w Chrystusie

List do Rzymian 6:3-4

Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie.