ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

51. Uświęć swoje IMIĘ!

Krzysztof Pawłusiów
11 listopada 2018

51. Uświęć swoje IMIĘ!

Ewangelia Łukasza 11,1-4
Gdy uczniowie poprosili Jezusa, aby nauczył ich modlić się, On wskazał im prostą modlitwę odwołującą się wprost do obietnicy drogiej wszystkim, którzy pragnęli, aby Bóg odmienił ich los: „Ojcze, uświęć swoje IMIĘ!”
(w trakcie kazania czytano także z Ez 36,17-32)