Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

W ręku Twoim są losy moje

Bolesław Paliwoda
23 lutego 2020

W ręku Twoim są losy moje

W ręku Twoim są losy moje (Ps.31,16) Pastor Bolesław Paliwoda od tych słów psalmu rozpoczął swoje niedzielne kazanie. Oznacza to, że powierzamy Bogu całą swoją przyszłość na tej ziemi. Całe życie. Kiedy Bóg słyszy te słowa w modlitwie, bierze nasze życie w swoje ręce. Od tej pory nic nie może się wydarzyć bez Jego przyzwolenia. Będą zarówno cudowne momenty życia, jak i chwile pełne łez. Czasami wymagające od nas uniżenia i pokory, a przede wszystkim: stawania w prawdzie. W ten sposób można doświadczyć miłosierdzia. Pomyślmy: jeśli naprawdę powierzyliśmy nasze życie Bogu, to przez swoje Słowo i przez Ducha Świętego, Pan będzie nas prowadził tą właściwą dla nas drogą.