Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

WIARA

Ronnie Kołodziejski
10 października 2023

WIARA

,,Wierzyć zaś to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje; to znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi.”
Hebrajczyków 11:1

#walcz #niepoddawajsię #decyzja #wolność #wpływ #kościółonline #onlinekościół #ronniekolodziejski #dobrekazanie #Słowonaniedzielę #SłowoBoże #kazanieniedzielne #SCHWrocław #wspólnotazBogiem