Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

WIERZĘ, ALE…

Marek Sobczuk
18 lipca 2021

WIERZĘ, ALE…

– Wygłoszę dzisiaj słowo konfrontujące – powiedział na początku kazania Marek Sobczuk – po czym dotknął spraw fundamentalnych dla każdego chrześcijanina. Wierzę w Boga, ale tak naprawdę go nie znam. Nigdy nie spotkałem Boga i do Niego nie zawołałem.
O doznaniach poznania Boga pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście J. 2:3 : “o tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. “ Druga kwestia: Wierzę w Boga, ale nie znam Go dobrze. Nie mam z Nim relacji. I trzeci aspekt: Wierzę w Boga, ale nie ufam Mu w pełni. – Otwórz przed Bogiem swoje serce – mówił podczas kazania Marek Sobczuk – i powiedz Bogu, że jesteś właśnie w takim trudnym miejscu swojego życia i daj Mu się prowadzić.
Każdy kolejny cytat w tym omówieniu, byłby zubożeniem kazania Marka Sobczuka. Dlatego zachęcamy do posłuchania go w całości!