Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

WOJNY DUCHOWE #5.2

Tomasz Bartosik
12 września 2021

WOJNY DUCHOWE #5.2

– Dlaczego tak często nie słyszymy bożego głosu w naszym życiu – zastanawia się w swoim kazaniu Tomasz Bartosik. Dlaczego tak wiele modlitw pozostaje niewysłuchanych? – To kwestia posłuszeństwa bożemu autorytetowi. Ale – czy jako chrześcijanie – jesteśmy fanami Chrystusa czy Jego naśladowcami? Czy pytamy Boga, jaka jest Jego wola w naszym życiu? Diabeł może nam zrobić tylko to, na co mu pozwolimy. Przez naszą niewiedzę, niewiarę, grzech i bierność. Niewiara to brak zaufania Słowu Bożemu. Grzech odłącza nas od Boga, dlatego musimy być bezlitośni wobec własnych win. Kiedy jesteśmy gnuśni, kiedy wiemy, czego Bóg od nas oczekuje i nic z tym nie robimy, wychodzimy spod ochrony bożego parasola. “Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi” czytamy w Księga Psalmów (24,9). “Nieustannie się módlcie” – mówi Apostoł Paweł w Liście do Tesaloniczan (5:17). Nasza modlitwa nie zmienia przecież Boga, tylko nas! Gorąco zachęcamy do wysłuchania kazania w całości.