Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

WOJNY DUCHOWE #5

Tomasz Bartosik
22 sierpnia 2021

WOJNY DUCHOWE #5

Tomasz Bartosik wraca do cyklu kazań o naszych wojnach duchowych. W piątej części cyklu, mówi o modlitwie wojny duchowej. – W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych – pisał apostoł Paweł w Liście do Efezjan (Ef, 6:18).

Dlaczego tak bardzo potrzebujemy modlitwy? Ponieważ bez niej nasza duchowa zbroja jest niekompletna. Co prawda jesteśmy obdarzeni wolną wolą, z której nieustannie korzystamy, sęk jednak w tym, że czynimy to zarówno dobrze, jak i źle. – Nie żyjemy w Edenie – przypominał Tomasz Bartosik – przecież istnieje diabeł i walka pomiędzy królestwem ciemności, a królestwem światłości ciągle trwa. Tak więc z jednej strony Bóg potrzebuje naszej modlitwy (ale takiej, która jest relację, a nie rytuałem). Ale z drugiej strony to my bardzo jej potrzebujemy, ponieważ jeżeli ją zaniedbamy, nasza duchowa wojna będzie przegrana. – Czy nasza modlitwa jest dialogiem z Bogiem, Tatą, czy może osobistym monologiem? Tylko pozornie są to dziecinne pytania – mówił Tomasz Bartosik. Posłuchajcie, proszę tego bardzo inspirującego kazania, a będzie Wam łatwiej znaleźć odpowiedzi.