Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

WOJNY DUCHOWE 6.2 – Post

Tomasz Bartosik
2 stycznia 2022

WOJNY DUCHOWE 6.2 – Post

Na początku swojego kazania Tomasz Bartosik zadał ważne pytania:
– Po co nam post? Czy potrzebujemy chrześcijańskiej wersji diety? Post jest brakującym ogniwem dla wielu z nas i kluczem do manifestacji obfitości w naszym życiu. Jeżeli chcemy uzyskać więcej w naszym życiu duchowym, musimy pamietać o modlitwie, jałmużnie i poście. Wspomina o tym Mateusz w swojej Ewangelii (Mateusza 6:1-6). Apostoł wymienia te elementy jednym tchem, co oznacza,że nasze życie powinniśmy traktować jako całość, bez rozdzielania go na poszczególne praktyki religijne. Post jest jednym z fundamentów życia chrześcijanina. Tomasz Bartosik przypomniał najważniejsze i przełomowe przykłady postów w historii Świętego Przymierza. Zaprezentował równeż 12 świadectw ludzi, którzy dzięki postowi doznali przełomowych wydarzeń w swoim życiu. Zachęcamy do wysłuchania w całości tego kazania.