Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Wyjątkowy, trudny czas

Mirosław "Klekot" Walczak
25 października 2020

Wyjątkowy, trudny czas

– Jak sobie radzicie w tym trudnym czasie? – pytał pastor Mirek Klekot Walczak podczas niedzielnego kazania. – To wyjątkowy czas, byśmy się modlili i wstawiali za tymi, którzy mają się źle. Kiedy jeden cierpi – wszyscy cierpią. A kiedy jeden się raduje, radują się wszyscy. W dalszej części kazania nasz pastor opwiedział o tym, jak on sobie radzi w czasie pandemii. Po pierwsze: Wiara. Wypróbowana – jest wartością w oczach Boga, ponieważ: „Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11,6). Po drugie: Modlitwa. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21,33). Oznacza to, że wszystko, co Bóg nam objawił pozostaje niezmienne, nie podlega jakimkolwiek dziejowym zmianom. „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”(Łk 21,36). I po trzecie: … Stop! Nie zdradzimy do końca. Zapraszamy do wysłuchania kazania w całości.