Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

ZANIM BYŁ ABRAHAM, JA JESTEM

Baruch Korman
4 grudnia 2022

ZANIM BYŁ ABRAHAM, JA JESTEM

„właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: Jeśli wytrwacie w moim Słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami” (Ewangelia Jana 8:31). Jak to jest z naszym uczniostwem? Czy trwamy w Słowie Jezusa Chrystusa bez względu na okoliczności?