Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

23. „Żegnaj, okrutny świecie”

Krzysztof Pawłusiów
30 kwietnia 2017

23. „Żegnaj, okrutny świecie”

Ewangelia Łukasza 6,17-26
Pierwsze spotkanie z nauczaniem Jezusa (poza interakcjami z słuchaczami i kazaniem w synagodze Nazarecie) to tzw. „Kazanie na równinie”. Zaczyna się od „błogosławieństw” i „biad”, poetyckiej deklaracji rychłego nadejścia „wielkiego przewrotu”. I gdy ów przewrót nadejdzie, które z tych słów usłyszymy?

(przed kazaniem czytano także Iz 5,1-30 i Łk 1,46-55, a w trakcie kazania także Obj 18,2-20)