Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Znaczenie przebaczenia

Marek Stembalski
16 sierpnia 2020

Znaczenie przebaczenia

Marek Stembalski powrócił w swoim kazaniu do aspektu przebaczenia i konsekwencjach nie przebaczania. – Nic nie niszczy Twojej duszy, Twojego ciała, Twoich emocji, jak nie przebaczenie. Jeśli przebaczanie nie stanie się stylem naszego życia, to będziemy w ogromnym niebezpieczeństwie. Skoro Pan Jezus w swojej modlitwie położył nacisk na słowa: „I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6.12), to możemy mieć pewność, że to najważniejszy obszar w naszym życiu modlitewnym – mówił Marek Stembalski. Jeśli Bóg odpuścił wszystkie długi które były nie do spłacenia, to my tym bardziej powinniśmy darować długi, które są do spłacenia. W przeciwnym wypadku czeka nas wieczne potępienie. Dlatego przebaczenie tym, którzy przeciw nam zawinili jest tak ważne. I dlatego słowa modlitwy: „I odpuść nam nasze winy…” musimy wypowiadać z głębokim zrozumieniem, a nie machinalnie. „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy”(Mt. 6.5).