Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Znaczenie wdzięczności

Mirosław "Klekot" Walczak
17 stycznia 2021

Znaczenie wdzięczności

W niedzielnym kazaniu pastor Mirek Walczak przypomniał przypowieść Łukasza o uzdrowieniu trędowatych. Jezus uwolnił od śmiertelnej choroby 10-ciu, ale podziękował za to tylko jeden. „Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».” (Łk, 17, 15-19) Wdzięczność jest niezwykłym uczuciem. We współczesnym świecie mamy trudności z jego okazywaniem. Często uchodzi wręcz za słabość. Bywa, że idzie w parze z niewiarą. -A przecież człowiek zbawiony, to człowiek, który chodzi w radości i wdzięczności – mówił pastor. -Jakże ważna jest umiejętność doceniania tego, co mamy. Bycia wdzięcznym we wszystkich okolicznościach życia. Nawet wtedy, gdy jest nam źle. A jakie są powody niewdzięczności? Pastor Mirek mówi o nich w kazaniu, do wysłuchania którego serdecznie zapraszamy.