NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE: 9:30 i 11:30

Seria:Ewangelia Łukasza

1 2 10