Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Seria:Ewangelia Łukasza

1 2 10