Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Seria:Królowie_namiestnicy_apostołowie