Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Monodram Cieszki Żółtko „Twarzą w twarz”

„Twarzą w twarz” – monodram w wykonaniu Cieszki Żółtko zainspirowany książką Tima Stevensona „The Bema: A Story About The Judgment Seat Of Christ”, cieszący się uznaniem szczególnie wśród wielu społeczności chrześcijańskich.
„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.” 2 List do Koryntian 5.10