Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Nabożeństwo

Nabożeństwa Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu mogą być nowym i zaskakującym doświadczeniem dla osób, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w spotkaniach wspólnot ewangelikalnych. Czego można się spodziewać podczas spotkania naszej Społeczności?

Gwaru rozmów przed nabożeństwem i po nim

Słowo „Społeczność” w nazwie naszej wspólnoty nie jest przypadkowe. Jeszcze przed rozpoczęciem nabożeństwa członkowie i sympatycy naszej Społeczności poświęcają sobie nawzajem wiele uwagi. Możesz spodziewać się, że ktoś przywita Cię przy wejściu do budynku lub w ławce, że ludzie wokół będą rozmawiać ze sobą, a być może ktoś rozpocznie rozmowę i z Tobą.

Współczesnej i pełnej ekspresji muzyki

Muzyka potrafi poruszyć ludzkie emocje i skoncentrować je na tym, co dla nas ważne. Oddajemy Bogu cześć śpiewając pieśni, które mają bardzo współczesną formę i treść, często bardzo rytmiczną i żywiołową. Słowa pieśni wyświetlane są z przodu sali, tak iż każdy może przyłączyć się do śpiewu, nawet jeśli słyszy pieśń pierwszy raz.

Spontanicznych, osobistych modlitw

Modlitwa jest wyrażaniem przed Bogiem naszych myśli, emocji, potrzeb i pragnień. Najczęściej robimy to w sposób spontaniczny, nie korzystając z wyuczonych na pamięć tekstów, lecz modląc się do Boga własnymi słowami, wypływającymi wprost z naszych przeżyć. Niektóre modlitwy wznoszone są na głos, inne szeptem lub w myślach. Czasami modlimy się również wszyscy razem Modlitwą Pańską, której Jezus nauczył swoich uczniów.

Wielu dzieci i wszystkiego, co z sobą wnoszą

Dzieci są ważną częścią naszej Społeczności. Podczas nabożeństwa większość dzieci uczestniczy w zajęciach przygotowanych z myślą o nich, ale niektóre, szczególnie te najmłodsze, pozostają przy rodzicach – i jak to dzieci – mogą czasami zapłakać czy rozproszyć innych swoim zachowaniem. Większość rodziców z dziećmi siada z tyłu sali, obok dwóch salek, w którym mogą zająć najmłodszych zabawą i nadal uczestniczyć w nabożeństwie.

Kazania skupionego na Słowie Bożym

Ważną częścią naszego nabożeństwa jest nauczanie ze Słowa Bożego, które jest dla nas najwyższym autorytetem w sprawach życia i wiary. Kazania trwają najczęściej od 35 do nawet 60 minut i często towarzyszą im slajdy z tekstem biblijnym lub ilustracjami do prezentowanej treści. Możesz spodziewać się, że nie tylko lepiej zrozumiesz Pismo Święte, ale także dostrzeżesz, jak wielki i praktyczny wpływ może ono mieć na Twoje codzienne życie.

Pamiątki Wieczerzy Pańskiej

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej (eucharystię), wspominając odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Przyjmujemy ją pod obiema postaciami – chleba i wina – które roznoszone są wśród zgromadzonych przez wybrane osoby. Do udziału w pamiątce zachęcamy każdego, kto, zgodnie ze słowami Ewangelii, narodził się na nowo – z Boga i Ducha Świętego.

Modlitwy o osobiste potrzeby i problemy

Wierzymy, że Bóg odpowiada na modlitwy zanoszone z wiarą i gdy ktoś ma ważną potrzebę, modlimy się o to razem jako cała wspólnota. Czasami potrzebujący stają nawet przed całą wspólnotą, aby duszpasterze mogli modlić się o nich w szczególny sposób. Jeśli chciałbyś, abyśmy modlili się także o Ciebie, powiedz o tym jednemu z pastorów przed nabożeństwem lub zwróć się do nich po zakończonym spotkaniu.

Zbiórki dobrowolnej ofiary pieniężnej

Jako lokalna wspólnota ludzi wierzących utrzymujemy się z dobrowolnych datków członków i przyjaciół naszej Społeczności. Na każdym nabożeństwie zbieramy dobrowolną ofiarę pieniężną – kolektę. Jest to część przeznaczona dla osób, które utożsamiają się ze Społecznością Chrześcijańską we Wrocławiu i jej działaniami, dlatego od naszych gości nie oczekujemy żadnych darów. Jeśli jednak zdecydujecie się wesprzeć nas w ten sposób, będziemy wdzięczni.

Informacji o najbliższych wydarzeniach

Życie naszej wspólnoty nie ogranicza się do niedzielnych spotkań. W ciągu tygodnia wielu z nas spotyka się w domach, aby razem modlić się i studiować Pismo Święte. Na każdym nabożeństwie informujemy także o różnych wydarzeniach i inicjatywach naszej Społeczności i zaprzyjaźnionych wspólnot. Zazwyczaj są to krótkie ogłoszenia na zakończenie nabożeństwa, ale czasami mają postać nieco dłuższej prezentacji.

Kawy, herbaty i okazji do rozmów

Po każdym nabożeństwie jeszcze przez pewien czas budynek naszej Społeczności rozbrzmiewa gwarem rozmów. Z tyłu sali można nabyć literaturę chrześcijańską, a w jednej z bocznych sal można napić się kawy lub herbaty i porozmawiać ze znajomymi i przyjaciółmi – lub po prostu poznać kogoś nowego. Każdy może również podejść do duszpasterzy Społeczności i porozmawiać z nimi – nierzadko są oni niemal ostatnimi, którzy opuszczają salę.