Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Odnowienie Festiwal · ZEŚLIJ DUCHA · MODLITWA O UKRAINĘ

Już 4 czerwca 2022 od 18:00 na Placu Wolności we Wrocławiu dziać się będą niezwykłe rzeczy! W ramach ODNOWIENIE FESTIVAL i w przededniu święta Zesłania Ducha Świętego staniemy razem w modlitwie z innymi chrześcijanami. Czas ten poświęcimy też pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy.
Podczas tego wyjątkowego wieczoru czeka nas wiele pięknych momentów. Rozpoczniemy występem Mili Nitich – ukraińskiej publiczności znanej z programu „Голос країни” (Voice of the Country). Później pastorzy i liderzy wspólnot protestanckich i katolickich wspólnie będą modlić się o nasze miasto i kraj, a także o pokój w Ukrainie i ludzi, którzy doświadczają przerażającej rzeczywistości wojny. Przesłaniem nadziei podzieli się również Dmitry Bodyu, pastor kościoła z Melitopola – porwany, a następnie uwolniony z rąk rosyjskich okupantów. Całość zakończymy wyjątkowym koncertem uwielbienia!
Nasze wsparcie Ukrainie okażemy też w praktyczny sposób i przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy. Środki zostaną przekazane na rzecz trzech wrocławskich projektów pomocowych, które wspierają Ukraińców szukających schronienia w naszym mieście.
Jedność Polaków, Ukraińców i wszystkich innych narodów.
Jedność chrześcijan.
W jedności Ducha.
Вже 4 червня 2022 року з 18:00 на площі Свободи (Plac Wolności) у Вроцлаві відбуватимуться незвичайні речі! В рамках фестивалю “Відновлення” і напередодні свята П’ятидесятниці ми станемо разом в молитві з іншими християнами. Цей час ми також присвятимо допомозі нашим друзям з України.
У цей особливий вечір нас чекає багато прекрасних моментів. Ми почнемо вечір з виступу Міли Нітіч – української співачки, відомої з програми „Голос країни”. Пізніше пастори та лідери протестантських і католицьких спільнот будуть разом молитися за наше місто та країну, а також за мир в Україні та людей, які відчувають жахливу реальність війни. Посланням надії поділиться також Дмитро Бодю, пастор церкви з Мелітополя – викрадений, а потім звільнений з рук російських окупантів. Все це завершиться унікальним концертом поклоніння!
Нашу підтримку Україні ми також надамо в практичний спосіб і проведемо збір коштів. Кошти будуть спрямовані на користь трьох проектіввроцлавських проектів допомоги, які підтримують українців, що шукають притулку в нашому місті.
Єдність поляків, українців і всіх інших народів.
Єдність християн.
В єдності Духу.