Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Otwarte Zebranie Członków Zboru

5 września na godz. 10:00 zapraszamy wszystkich chętnych na Otwarte Zebranie Członków Zboru.
Gościem będzie Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w RP Andrzej Bajeński.

Zapraszamy!