Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Pokój modlitwy

Pokój modlitwy, a dokładniej służba uzdrowienia powstała z potrzeby niesienia pomocy wszystkim cierpiącym i potrzebującym. Jako naśladowcy życia i służby Jezusa Chrystusa, oraz opierając się na prawdach zapisanych w Słowie Bożym wierzymy, że Bóg dzisiaj uzdrawia!

Uwolnienie od choroby, jest objawem Bożej miłości skierowanym do każdego człowieka!
A ofiara Jezusa Chrystusa, której dokonał umierając za nas na krzyżu, jest wystarczająca i ciągle aktualna – w NIM bowiem, jest nasze zbawienie i w NIM jest nasze uzdrowienie!

Od momentu powstania naszej służby jesteśmy świadkami wielu cudownych uzdrowień. Widzimy w jak potężny sposób Bóg dotyka i uzdrawia ludzi z różnych chorób. Tam gdzie medycyna stawia negatywne diagnozy – Bóg przynosi życie. On jest Bogiem rzeczy po ludzku niemożliwych!
Jemu niech będzie chwała w Jezusie Chrystusie!

 

Jeżeli jesteś chory i potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie to zapraszamy Cię do naszego Kościoła

Posługa modlitwy za chorych odbywa się w każdą niedzielę po nabożeństwie. Jeżeli z powodu choroby nie jesteś w stanie przyjść na nabożeństwo to zachęcamy Cię do skontaktowania się z liderem grupy: Katarzyna Kalupa tel. kom. 660 446 413

 

„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni”

Księga Izajasza 53: 4-5