Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

PROROCTWO AGGEUSZA w świetle biblijnego święta // Konferencja LoveIsrael.org

Konferencję organizacji Loveisrael.org w naszej Społeczności poprowadzi dr Baruch Korman. Gościmy ich po raz pierwszy w Polsce!
Werset po wersecie z hebrajskiego oryginału będzie analizowana Księga Aggeusza, jako nawiązanie do święta Chanuka, które upamiętnia ponowne poświęcenie świątyni (jak po powrocie Narodu Wybranego z babilońskiej niewoli).
Masz pytania? Napisz: mojestudiumbiblijne@gmail.com
Wstęp wolny