Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Sławek Jagieła poprowadzi szkolenie dla liderów

Pastor Sławek Jagieła poprowadzi konferencję-szkolenie dla wszystkich, którzy chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie, być użytecznym w swojej służbie lub zastanawiają się jak wykorzystać swoje obdarowania dla Królestwa Niebieskiego.

ZAPISY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DOSTĘPNE ON-LINE >>>