Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Spotkanie dlaOjców.pl

6 marca 2020 godz. 18:00,

ZMIANA MIEJSCA! Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu !!

Jak chronić dziecko przed pornografią to spotkanie dla ojców prowadzone przez Bogdana Pszczołę – dyrektora Instytutu Rozwoju Mężczyzny, który od lat zajmuje się tematem pornografii i jej wpływu na życie człowieka. W czasie wykładów przekazana zostanie teoretyczna oraz praktyczna wiedza na temat tego, w jaki sposób możesz lepiej chronić dziecko przed pierwszym oraz systematycznym kontaktem z pornografią.

Po wykładach sesja pytań i odpowiedzi.

Zapisy na stronie >>>