Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

SZKÓŁKA DZIECIĘCA

W naszej Społeczności dużą wagę przywiązujemy do pracy z dziećmi. Podczas niedzielnych nabożeństw odbywają się zajęcia dla różnych grup wiekowych, prowadzone przez oddanych tej pracy nauczycieli, a wszystko to odbywa się w ramach Punktu Katechetycznego, zatem dzieci w wieku szkolnym, które regularnie uczestniczą w zajęciach, mogą uzyskać świadectwo z którego ocena zostanie przepisana na świadectwo szkolne. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od osób odpowiedzialnych za pracę z dziećmi – przed nabożeństwem lub korespondencyjnie.

Dzieci i młodzież w wieku szkolnych mogą uczestniczyć w zajęciach w czterech grupach wiekowych: wczesnoszkolnej, „Dzieci Króla” (7-8 lat), szkolnej „Wojownicy” (9-11 lat), szkolnej „Drużyna Dawida” (12-13 lat) i gimnazjalnej (13-15 lat). Podczas zajęć wykorzystywane są materiały przygotowane przez organizacje i wydawnictwa specjalizujące się w pracy katechetycznej z dziećmi (min. Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Misja Edukacja Dojrzałość”, Misja Pokoleń, Społeczność Ewangelizacji Dzieci i inne), a dzieci uczą się prawd biblijnych i ich zastosowania w konkretnych sytuacjach w codziennym życiu, modlitwy, wersetów z Pisma Świętego i historii misyjnych.

Podczas nabożeństwa prowadzone są także zajęcia  dla dzieci w wieku przedszkolnym, („Rybki”, 3-4 lata) oraz wczesnoszkolnym („Pszczółki”, 5-6 lat). Dzieci przebywają pod opieką wyznaczonego nauczyciela wraz z pomocnikiem, a rodzice mogą w tym czasie uczestniczyć w nabożeństwie. Podczas roku szkolnego realizowany jest program nauczania  przygotowany specjalnie dla najmłodszych dzieci, tak iż od najmłodszych lat mogą one poznawać najważniejsze prawdy biblijne.

W sali, w której odbywają się nabożeństwa są również specjalne, przeszklone pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice z najmłodszymi dziećmi, wyposażone w różnorodne materiały i zabawki (pluszaki, klocki, kredki itp.) dostosowane do wieku dzieci. Z lewej strony znajduje się sala dla rodziców z dziećmi w wieku 0-18 miesięcy, („Motylki”), a po prawej dla rodziców z dziećmi w wieku 1,5-3 lat („Serduszka”). W obu pomieszczeniach zamontowane są głośniki, które umożliwiają uczestniczenie w nabożeństwie. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice.